Aktuálne

Skvelé správy ohľadom cyklistiky aj Eurovela 11

Dobrý deň,   S radosťou Vám zasielame link na web stránku KOCR Severovýchod Slovenska, kde sa dozviete skvelé správy  ohľadom cyklistiky aj Eurovela 11.   http://www.severovychod.sk/aktuality/presovsky-kraj-ma-cyklisticke-koordinacne-centrum/   ZOHT prostredníctvom svojho predsedu  Ing. Vladimíra Jánošíka, ktorý je zároveň poslancom  Zastupiteľstva PSK a člen Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK iniciovalo  v roku 2016 vznik funkcie regionálneho

Najbližšia činnosť euroregiónu

Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení združenie, okrem stanov a funkcii jednotlivých členov, schválila aj najbližšie aktivity, ktorými poverila výkonnú riaditeľku. Združenie rozbehne stretnutia zainteresovaných strán na tvorbu projektovej dokumentácie, zabezpečí personálne koordináciu projektu EUROVELO 11 v spolupráci s UPSVaR a pripraví prieskum trhu k predpokladanej hodnote projektovej dokumentácie projektu.

Založenie združenia

Dňa 16.12.2015 na ustanovujúcom valnom zhromaždení starostovia obcí a miest Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Šarišské Michaľany a Veľký Šariš schválili stanovy združenia. Zároveň prebehla voľba predsedu, členov správnej rady, členov dozornej rady a zvolili výkonnú riaditeľku združenia. VZ ZDRUŽENIA EUROVELO 11

Čo je EUROVELO 11

EuroVelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás po celej Európe. Využívajú ju nielen cykloturisti, ale aj miestni cyklisti pre každodenné jazdenie za rekreáciou či za prácou. Keď bude sieť EuroVelo v roku 2020 kompletne dokončená, bude celková dĺžka trás vyše 70 tisíc kilometrov. Viac sa dozviete na stránke www.eurovelo.com. Cez Slovensko prechádzajú tri trasy EuroVelo v celkovej plánovanej

Kto založil euroregión

Združenie EUROREGIÓN EUROVELO 11 SLOVENSKO založili obce a mestá na trase EUROVELO 11 ktorá prechádza regiónom hornej Torysy. Cieľom tohto združenia je priama podpora a zastrešovanie budovania tejto cyklotrasy na území združenia. Združenie založili obce a mestá Bajerovce, Krásna Lúka, Šarišské Dravce, Torysa, Krivany, Lipany, Rožkovany, Jakubova Voľa, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Šarišské Michaľany

Prezeraním týchto stránok, súhlasíte s používaním cookies Viac info...

Cookies na tejto stránke sú zapnuté a slúžia nám na skvalitnenie služieb. pre súhlas a nezobrazovanie tohto oznamu stlačte "Súhlasím".
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Súhlasím" below then you are consenting to this.

Close